top of page

MAY KALIP Yönetimi olarak, işyerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını oluşturacağız.

Hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla sürekli iyileştirme için çaba sarfedeceğiz.

İş kazaları dolayısıyla doğacak yaralanma ve sağlık bozulmalarına, kayıplara karşı çalışanları sürekli koruyacağımızı taahhüt ederiz.

Bu hedefe, yönetim ve çalışanların ortak çalışma ve katılımıyla varabiliriz. Kaza ve kayıpların önlenmesi, yönetim ve çalışanların doğrudan ve ortak sorumluluğudur.

İSG POLİTİKAMIZ

bottom of page